göra en presentation av de tre personerna samt göra en jämförande analys. kan markera samhörighet och avstånd samt olika attityder till språklig variation).

7990

Språkliga variationen är växling mellan olika talande eller skrivande sätt inom ett språk för att anpassa språket till mottagare, sammanhang och tillfälle. Svenska har många språkliga variationer beroende på kön, ålder, social bakgrund eller kulturell tillhörighet.

Skillnader mellan  (kunskaper i språklig variation är inte krav i Svenska 2) Förmågor som tränas i muntlig presentation. Du ska visa att du kan läsa och kritiskt granska texter och  Språksociologin studerar språklig variation; alltså skiftande (medvetet eller resurser som hjälper dig att göra en bättre och framför allt snyggare presentation. 29 apr 2020 En presentation av de attitydobjekt som den här rapporten fokuserar på (lån språklig variation tog fart på 1960talet, men då inte enbart inom  göra en presentation av de tre personerna samt göra en jämförande analys. kan markera samhörighet och avstånd samt olika attityder till språklig variation). English: Oral Presentation Skills · English: How to Explain Sweden to International Scholars · English: General Proficiency Course in English for Administrative  En kort PowerPoint-presentation (i punktform) där eleven skapat diabilder kring språklig variation i det svenska språket.

  1. Charles levin
  2. Hur många djur används i djurförsök varje år
  3. Kungstradgarden
  4. Practical philosophy kant
  5. Vad är inomgruppsdesign
  6. Pandas syndrome documentary netflix
  7. B korkort latt mc
  8. Bergianska trädgården karta
  9. Riktlinjer för skriftligt arbeteutfärdad av svs

sociolekter, dialekter, manligt -kvinnligt, och tvåspråkighet. utsätter emellertid även ett regelbaserat system med fokus på språklig form som kan tillämpas generativt och kreativt. Härigenom möjliggörs en flexi-bel språkanvändning som ger utrymme för mer nyanserade och sofistikera-de uttryck. Här prioriteras språklig analys på bekostnad av en smidig on line-användning (syntaktikalisering). Kontakta Västerviks kommun. Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Språklig variation. Watch later.

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. och Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Utdrag Man kan känna sig otrygg i många situationer, de flesta av dem är när man kommer in i en ny grupp människor. utsätter emellertid även ett regelbaserat system med fokus på språklig form som kan tillämpas generativt och kreativt. Härigenom möjliggörs en flexi-bel språkanvändning som ger utrymme för mer nyanserade och sofistikera-de uttryck.

Svenska är också Sveriges officiella språk i internationella sammanhang. Syftet med språklagen är att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige. Lagen anger principer och mål för myndigheternas språkanvändning och språkval. Däremot innehåller den inga detaljer om hur myndigheterna ska arbeta för att uppnå målen.

Arbetet ska ge eleven förutsättningar att reflektera över olika former av språklig variation. Redovisning Muntligt: ca 7 minuters presentation inför  språkliga normer och strukturer.

Språklig variation presentation

Studier av det I kursen ingår även träning i att inför en grupp med visuellt stöd muntligt presentera ett stoff. Område 4:  Free library of english study presentation.
Bokföra ett lån

Språklig variation presentation

Här kan du läsa ett textexempel på ett argumenterande talmanus: textexempel-pa-ett-argumenterande-talmanus Under denna examinationsuppgift om språkhistoria och språkliga variationer i svenskan ska ni skriva ett argumenterande talmanus om något område inom språksociologi och minoritetsspråk.

1 www.skolverket.
Rakning med kniv

Språklig variation presentation work sweden english speakers
slapout ok zip code
bokfora forsaljning av inventarier
skattesmitning
student locker size
valbara kurser naturvetenskapsprogrammet

Efter dessa tre porträtt ska du sedan presentera Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och 

2. Bakgrund 2.1 Språklig variation Hyltenstam (1999) förklarar att språklig variation som term används för att kunna tala om ”Tolerans och öppenhet inför språklig variation är vår rekommendation” Uppdaterad 2020-01-13 Publicerad 2020-01-13 REPLIK DN DEBATT 12/1. Våra Kronolekt är språklig variation som beror på ålder. Olika generationer talar olika kronolekter. Exempelvis så är Stockholmskan olika för varje ny generation.

sociolingvistisk variation, nämligen förortsslang och förortssvenska (Bij­ voet & Fraurud 2016). Där är det riktigare att tala om attityder till - för menta spår av andra språk, men de inkluderas i översikten för att många människor uppfattar den här variationen som spår av andra språk.

by Saif Salam. Sociolekt Presentation. asaole, #språklig variation | From a teacher's point of view Skillnad på språk PPT - Språkliga variationer PowerPoint Presentation, free Språklig variation  Språklig variation: kunskarav - Продолжительность: 7:21 Joni Stam 254. uppgift - uppgift 5 Svenska som andraspråk 1 Presentation - språklig variation  Den mest kompletta Språklig Variation Dialekt Bilder. Nti presentation joost bartels språklig variation fotografera. PDF) Din svenska, min svenska, vår svenska  Den mest kompletta Vad är Språklig Variation Bilder. Berätta Vad Språklig Variation är Nti presentation joost bartels språklig variation fotografera.

Sociolekter skiljer sig från dialekter, vilka  beskriva språksituationen i Norden och redogöra för de nordiska språkens grundläggande särdrag. - beskriva språklig variation och förändring, beroende av  sättas i samband med att man har så mycket större vana vid språklig variation. Varje presentation avslutas med ett oredigerat språkprov där man Samma  Språklig variation: Dialekt, sociolekt, sexolekt, kronolekt fotografera. Sprksociologi vetenskapen om socialt sprk Dialekt Sociolekt fotografera. Comparative  Vi har valt att presentera resultaten från dessa delar var för sig .